Make your own free website on Tripod.com
     

Ymddiheuriadau -

mi aeth rhywbeth o'i le!

Sorry -

something went wrong!

Os mai teipio enw'r dudalen wnaethoch chi,

gwnewch yn siwr eich bod chi wedi ei deipio'n iawn.

Os mai dolen 'ch danfonodd chi yma, a fyddech

chi gystal 'm e-bostio i gyda'r manylion?

Diolch.

  If you typed the URL, please check that you typed it

correctly. If a link sent you here, would you be so kind as

to e-mail me with the details?

Many thanks.

 

Hafan/Home