Make your own free website on Tripod.com

Rhai o weithiau Gareth Glyn

Os am ragor o fanylion am unrhyw ddarn, cysylltwch 'r cyfansoddwr, neu ag un o'i gyhoeddwyr...

3-2-1 - drama gerdd 1990
A Snowdon Overture - Agorawd i gerddorfa 1986
Addolwn Ef (gwreiddiol) - cadwyn o garolau Cymraeg 1992
Addolwn Ef (i fand pres) - cadwyn o garolau Cymraeg 1997
Ail-Liwio'r Byd - Drama gerdd 1999
Ar Lan y Mr - trefniant i gr meibion 1993
Araf y Tipia'r Cloc - cn gyda chyfeiliant piano 1968
Attacca! - Darn i grwp siambr ifanc 1993
Bara Llwyd - drama gerdd 1986
Breichled - Cadwyn o ganeuon gwerin 1990
Bro Madog - ffanffer 1987
Brodyr I'w Gilydd - gosodiad corawl 1991
Cadernid Gwynedd - Darn cyngerdd i fand pres 1990
Cadwyn - gosodiad corawl 1983
Cn a Dawns (Song and Dance) - darn i ffidil a phiano 1998
Caneuon Ionawr (January Songs) 2001
Cn Herod - Aria gyngerdd ddramatig 1994
Caniad y Gloch - amrywiadau piano 1980
Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah) - gosodiad corawl 1987
Canu'n Iach - amrywiadau i grwpiau ieuenctid 1996
Carol y Seren - carol 1985
Carol yr Alarch - gosodiad corawl 1990
Carol yr Alarch - (unawd) cn 1998
Chwarae Plant - Dilyniant o 4 darn i delyn 1993
Chwyrnas - moto perpetuo i delyn 1990
Cinio am Ddau - drama gerdd 1984
Classy Classics - gosodiad o alawon clasurol i blant 1998
Clychau'r Gg - gosodiad corawl 1984
Concerto - consierto i soddgrwth a cherddorfa 1987
Crow - darn i biano (llaw chwith) 1997
Cwlwm Cn - cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn 1983
Cymru - gosodiad corawl 1983
Dan Oed - (drama gerdd) drama gerdd 1985
Dawns y Sil - gosodiad corawl 1995
Deuwch Ataf - emyn 1988
Dewch i'r Wledd - cn i blant 1988
Diwedd y Gn - drama gerdd 1988
Dolwyddelan 1 - ffanffer 1985
Dolwyddelan 2 - ffanffer 1985
Dramadog - darn byr i offer pres 1987
Dyfal Donc - Darn i grwp gitarau 1993
Eifionydd - gosodiad i gr meibion 1997
Eirlysiau - unawd i denor 1995
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) - cantawd 1979
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB) - cantawd 1979
Erddigan - unawd telyn 1985
Eryri - Cathl Symffonig 1980
Eryri (band pres) - Trefniant i fand pres 1998
Fferm yr Anifail - drama gerdd 1993
Fresco - agorawd 1986
Fy Ngwlad - gosodiad corawl 1980
Ga'i Fenthyg Ci? - deuawd leisiol 1985
Geiriau Gerallt - cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol 1988
Gen I Farch Glas - gosodiad corawl 1980
Gwinllan a Roddwyd.... - Gosodiad corawl 1999
Gwylmabsant - Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa 1994
Gwyr Aeth Gatraeth..... - gosodiad corawl digyfeiliant 1993
Gyfrinferch Santaidd - gosodiad corawl 1997
Haec Dies (Dyma'r Dydd) - gosodiad corawl 1987
Haleliwia Byth I'r Iesu - emyn i blant 1988
Hedydd yn yr Haul (The Gander and the Lark) - duodrama 1971
Hei-di-Ho! - drama gerdd 1985
Henffych Datws - gosodiad corawl 1987
Hengerdd - dilyniant soddgrwth 1984
Heriwn, Wynebwn y Wawr - gosodiad corawl 1998
Huw Cymunod - opera blant 1982
I Dywyn Hefo'r Delyn - Amrywiadau i bumawd telyn 1991
I Wefr Dadeni - cylch o ganeuon 1995
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith/In Memory of Tortured Children) - darn cyngerdd i fiola 1987
Lali Tali - Gosodiad corawl 1984
Llanrwst - unawd tenor 1988
Mabinogi - dilyniant siambr 1983
Magdalen - drama gerdd 1992
Moto - Darn cyngerdd i gorn a ch'orfa 1996
Noson yn yr Opera/A Night at the Opera - Darn ysgafn i gerddorfa 1997
o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych - pumawd piano 1979
O'r Pren Braf! - dilyniant siambr 1986
Paradwys Ffwl - drama gerdd 1985
Pedair Hwiangerdd - gosodiad corawl/ffantasia 1995
Pianimals - tri darn anghyffredin i biano 1997
Polar Bear - darn i biano 1997
Prelude and Toccata - unawd telyn 1982
Rhew ar Dn - darn i delyn 1997
Rhyddid - darn corawl o ddrama gerdd 1993
Salem ar Sl - drama gerdd 1988
Salm 150 - gosodiad corawl 1988
Seren Newydd - cantawd i ieuenctid 1981
Sonata i'r gitar 1987
Sonatina (i dri offeryn) - sonatina siambr 1971
Sonatina i soddgrwth a phiano - sonatina syml i soddgrwth a phiano
Songs of the Marches (Caneuon y Mers) - cylch o ganeuon 1989
Star Turn - Cyfres i offeryn pres a phiano 1995
Streic - Drama Gerdd 1995
Symffoni 1991
Tair Salm - dilyniant organ 1982
Taro Heibio - astudwaith i bedwar offerynnwr taro 1983
Telynor Tregaron - darn i delyn (13-16 oed) 1996
Traed - Gosodiad corawl 1989
Tri Munud - 3 symudiad i gorn a soddgrwth 1996
Triban - dilyniant i delyn 1977
Triban (trefniant i 2 gitr) - darn mewn tri symudiad i ddeuawd gitarau 1999
Welsh Incident - duodrama 1989
Welsh Incident (DB/pf) - duodrama 1989
Wynebau Madam Wen - dilyniant cerddorfaol 1984
Y Bryniau Melynion - gosodiad corawl 1988
Y Car - gosodiad corawl 1985
Y Cobler Coch - drama gerdd 1972
Y Cynulliad Cenedlaethol - unawd leisiol i gyfeiliant telyn 1999
Y Daith i'r Blaned Aflafar (The Mission of SPM-1) - darn dramatig i gerddorfa a phlant 2000
Y Dryw Bach Drwg - gosodiad corawl i blant 1998
Y Ferch a'r Ysgub - trefniant i gr meibion o gn werin Rwsaidd 1984
Y Garrog - opera i blant 1988
Y Gwyndy - Drama gerdd i blant cynradd 1993
Y Gymraeg - gosodiad corawl 1985
Yr Oriau Oll a Welsom - cylch o ganeuon 1989
Zebra - Darn piano i offerynnwyr ifanc 1994

hafan