Make your own free website on Tripod.com

cantores ifanc o fri rhyngwladol - Charlotte Church - international singing sensation

y bas-fariton byd-enwog - Bryn Terfel - world-renowned baritone

actor Cymraeg a goncrodd Hollywood - Rhys Ifans - the movie world's discovery of the decade

un o elynion ysgeler James Bond - Jonathan Pryce - Bond villain and all-round superstar

Be ydy'r cysylltiad? What's the connection?

Gareth Glyn

Gareth Glyn

Cyfansoddwr a darlledwr - Composer and broadcaster

Gwasgwch y botwm i weld fideo o Gareth yn Neuadd Albert!

Press the button to see a video of Gareth in the Royal Albert Hall!

Gwrandewch ar fy ngwaith!

Cwmnau cyhoeddi a recordio fy ngwaith

Hanes fy mywyd i (hyd yn hyn)

  Listen to some of my works! (NEW!)

My publishers and recording companies

My life story so far

Cysylltwch mi!

Contact me!

Mae o bobol wedi taro heibio eisoes!


You are visitor no.

powered by lycos
SEARCH: Tripod The Web